Alpha 410 livret (8)

of 32

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
32 pages
0 downs
26 views
Share
Description
in time mendelssohnviolin concerto & octet anima eterna bruggejakob lehmann chouchane siranossianAnima is all about TIME: we research the past to nurture…
Transcript
in time mendelssohnviolin concerto & octet anima eterna bruggejakob lehmann chouchane siranossianAnima is all about TIME: we research the past to nurture performances in the present. Using appropriate instruments and techniques, we aim to get as close as possible to classical masterpieces as they were created and heard IN the composer’s TIME. Featuring two young musicians as artistic project directors, this release marks a new TIME in Anima’s history. The intensified collaboration with coming generations of performers arrives precisely IN TIME to support a sustainable future for the orchestra. Finally, the title of this recording could also be read as the French ‘INTIME’, referring to Anima’s chamber music-like performance approach.felix mendelssohn (1809-1847) violin concerto in e minor, op.64 (1844) 1 I. allegro con fuoco 11’53 2 II. andante 7’04 3 III. allegretto non troppo – allegro molto vivace 6’51 string octet in e flat major, op.20 (1825) 4 I. allegro molto e vivace 14’40 5 II. andante 7’42 6 III. scherzo: allegro leggierissimo 4’45 7 Iv. molto allegro e vivace 6’47TOTAL TIME:59’46 4chouchane siranossian violin anima eterna brugge jakob lehmann conductorJakob Lehmann VIOLIN I Balรกzs Bozzai VIOLIN II Nicolas Mazzoleni VIOLIN II Bernadette Verhagen VIOLA Katya Polin VIOLA Davit Melkonyan CELLO Astrig Siranossian CELLO5anima eterna brugge jakob lehmann conductor Georges Barthel, Anne Pustlauk FLUTE Benoit Laurent, Elisabeth Schollaert OBOE Lisa Shklyaver, Diederik Ornée CLARINET Györgyi Farkas, Flora Padar BASSOON Stefanus Blonk, Jörg Schultess HORN Nicolas Isabelle, Sebastian Schärr TRUMPET Jan Huylebroeck TIMPANI Daniela Helm (concermaster), Balázs Bozzai, Malina Mantcheva, László Paulik, Laura Johnson, Fiona Stevens VIOLIN I John Meyer, Barbara Erdner, Femke Huizinga, Paulien Kostense, Ellie Nimeroski, Agnieszka Rychlik VIOLIN IIBernadette Verhagen, Noah Mayer, Chloé Parisot, Galina Sinchenko, Wanda Visser VIOLa Ute Petersilge, Inka Döring, Hilary Metzger, Regina Wilke cello James Munro, Tom Devaere, Matthias Scholz double bass 67Toen ik Anima Eterna Brugge oprichtte in 1987 legden we ons aanvankelijk vooral toe op het oeuvre van Bach. Al gauw werden we nieuwsgierig naar later repertoire en met de opname van de integrale pianoconcerti van Mozart groeide het ensemble met de benodigde bezetting mee. Naarmate we het klassieke repertoire verder gingen verkennen, bleek elk tijdvak z’n specialisten te hebben; vandaar de keuze om niet met een vaste bezetting te werken, maar telkens de juiste mensen (met de juiste instrumenten) op de juiste plaats te verzamelen. Er was van bij het begin een balans tussen oudere spelers met veel ervaring en jonge musici met nieuwe inzichten, wat een gezonde dynamiek en steeds verfrissende uitvoeringen oplevert. Transponeer deze idee naar de leiding van het orkest, en je hebt de essentie van ‘Anima Next Generation’. Dit label dekt een brede lading aan educatieve activiteiten, met in de kern de duurzame samenwerking met jonge solisten – zoals Chouchane Siranossian – en assistent- of gastdirigenten – zoals Jakob Lehmann. Dit zijn getalenteerde, oprecht geïnteresseerde musici die al een grote gevoeligheid voor de historische uitvoeringspraktijk bezitten. Ik wil hen helpen die uit te diepen door hen zoveel mogelijk ervaring te laten opdoen. Deze cd, die tot stand kwam onder de gezamenlijke artistieke leiding van Jakob en Chouchane, is het eerste ‘fysieke’ product van Anima Next Generation. Niet toevallig kozen we voor een combinatie van werken die de alerte interactie tussen de uitvoerders benadrukt: een aspect dat typisch is voor alle uitvoeringen van Anima. Daarnaast laat deze selectie Jakob en Chouchane in verschillende rollen aan bod komen: Jakob als dirigent in het concerto en speler in het octet, en Chouchane als soliste in het concerto en aanvoerder van het octet. Ik ben bijzonder gelukkig met het klinkende resultaat en de gedreven manier waarop Jakob en Chouchane aan dit project hebben gewerkt. Naast de nieuwe Anima-projecten die ik zelf zal leiden, kijk ik dan ook uit naar de volgende realisaties van Anima Next Generation. Het avontuur stopt nooit. Jos van Immerseel 8chouchane siranossian & jakob lehmann Wat maakt het zo bijzonder om Mendelssohn op historische instrumenten te spelen? Chouchane: Het vioolconcerto van Mendelssohn is uiteraard een absoluut hoogtepunt in het vioolrepertoire. Het historische onderzoek en de toepassing ervan op historische instrumenten in samenwerking met Anima Eterna Brugge waren een fascinerende ervaring. Ik heb hiervoor uitsluitend vingerzettingen, boogstreken en andere speelaanwijzingen van Ferdinand David en Joseph Joachim gebruikt. Beiden hebben ze dit werk samen met de componist ingestudeerd. Bij de vingerzetting wordt er vaak gebruik gemaakt van flageoletten, portamento en een spaarzame vibrato. De strijktechniek is sterk beïnvloed door de Franse vioolschool: Mendelssohn kreeg dan ook als kind vioollessen bij Baillot. In zijn vioolmethode beschrijft Joachim in detail de opvattingen van Mendelssohn en dat wat hij afkeurde, zoals het vliegend staccato in het derde deel, of de rubati en overdreven tempoveranderingen, die intussen traditie geworden zijn. Bij het tweede deel bemerkt hij: “Elke overmatige vibrato, elk sentimental glijden van de ene toon naar de andere zar door diegene, die de charme van de ingetogen charme van deze muziek aanvoelt, sowieso worden vermeden.” Waarom hebben jullie gekozen voor de oorspronkelijke versies? Jakob: We wilden bij deze vaak uitgevoerde werken, naar de basis terugkeren, om zo de luisteraars een frisse en ongewone kijk te bieden. De beslissing om de oorspronkelijke versies te brengen, kwam dan ook als vanzelf. We wilden als het ware een blik gunnen in de werkplaats van Mendelssohn, die worstelde met de drang om zijn werk voortdurend te reviseren en steeds bereid was om hard te werken aan zichzelf en zijn creaties - voor ons als jonge musici bijzonder inspirerend! Chouchane: De verschillen tussen de twee versies van het vioolconcerto zijn fascinerend en tonen de invloed van Ferdinand David, aan wie het werk werd opgedragen. Mendelssohn , die 9nederland“we wilden een blik gunnen in de werkplaats van mendelssohn“zelf viool speelde en het instrument zeer goed kende, heeft op vraag van David de tweede versie vereenvoudigd, onder meer door het weglaten van enkele octaafpassages of het herschrijven van bepaalde passages in een lager octaaf. In de cadenza - door Joachim nadrukkelijk omschreven als integraal deel van het geheel - heb ik het begin en het einde van de oorspronkelijke versie behouden, en in het midden de tweede versie geïntegreerd, maar ik heb daarbij wel de oorspronkelijke revisievoorstellen van Mendelssohn gevolgd, en niet die van David. De eerste versie van het octet is veel langer en er zijn talloze verschillen in instrumentatie, harmonie, articulatie en dynamiek. Mendelssohn wilde dat het octet “in de stijl van een symfonisch orkest” gespeeld werd en dat alle dynamiek “sterker benadrukt werd dan gewoonlijk in dit soort (kamermuziek-)werken.” Waarschijnlijk werden zijn dynamieknotaties in het octet niet goed genoeg opgevolgd en heeft hij ze daarom in de tweede versie nog uitdrukkelijker genoteerd. Wat betekent het voor jullie om met Anima Eterna Brugge te werken? Jakob: Anima Eterna Brugge is een uniek orkest, dat niet enkel uit geweldige muzikanten bestaat, maar ook een collectief van fantastische mensen is. Ieder project is een ontmoeting van mensen die gelijkgestemd zijn en op gelijke voet staan verenigd door de wens om de intentie van de componist zo goed mogelijk te vatten. Iedere muzikant doet zijn eigen onderzoek en spaart kosten noch moeite om het passende instrument boven te halen - soms zelfs met avontuurlijke, Indiana Jonesachtige zoektochten op zolder of in de kelder tot gevolg. Die inzet resulteert in een stringent en emotioneel musiceren dat gezamenlijk beleefd wordt. Dit is natuurlijk enkel mogelijk omdat Jos iedere muzikant vertrouwt en de ruimte biedt om zich vrij te ontwikkelen. Dat we de kans hebben om de eerste CD voor te stellen waaraan Jos niet als actieve muzikant maar als “goede geest” meewerkte, is een grote eer. We kijken met veel plezier terug op deze intense periode.10111213CHOUCHANE SIRANOSSIAN De Franse violiste Chouchane Siranossian heeft zowel op het gebied van historische uitvoeringen als moderne muziek een internationale reputatie opgebouwd. Haar kennis van historische uitvoeringspraktijken en technische vaardigheid geven een nieuwe dimensie aan de interpretatie van een uitgebreid repertoire. Chouchane wordt regelmatig uitgenodigd als soliste en concertmeester door orkesten zoals Staatskapelle Dresden, Budapest Festival Orchestra, Concerto Köln, Les Musiciens du Louvre, Hofkapelle München, Collegium 1704 en Anima Eterna Brugge. Ze is ook leider van het Ensemble Esperanza Liechtenstein. Haar opnames - waaronder een duo-cd met Jos van Immerseel - werden enthousiast onthaald en ontvingen meerdere awards. www.chouchane-siranossian.comJAKOB LEHMANNJakob Lehmann is een jonge muzikant voor wie stilistiek, een getrouwe weergave van het werk en historisch onderzoek de basis vormen voor een emotionele interpretatie. Het uitgangspunt is steeds de getrouwheid aan de intentie van de componist en de rechtstreekse overdracht daarvan aan het publiek. Als violist en dirigent is het voor hem een bijzondere uitdaging om de traditionele en historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk naar elkaar toe te brengen. Naast zijn rol als artistiek leider van Eroica Berlin werkt Jakob nauw samen met Anima Eterna Brugge, het Australian Romantic & Classical Orchestra en andere orkesten. Hij nam cd’s op bij Alpha Classics, Ars Vobiscum en Genuin. www.jakob-lehmann.comANIMA ETERNA BRUGGE Anima Eterna Brugge werd opgericht door Jos van Immerseel in 1987, om orkest- en kamermuziek uit te voeren met instrumenten en technieken zoals de componist die heeft gekend. Het fundament: onderzoek, experiment, engagement en speelplezier. Anima Eterna Brugge geniet een internationale reputatie met muziek van de 17de tot de 20ste eeuw. Het orkest is huisartiest van Concertgebouw Brugge en ‘ensemble associé’ aan Opéra de Dijon, concerteert van Mexico tot Sydney en weerklinkt dankzij een uitgebreide discografie (Outhere Music/Alpha Classics) in huiskamers overal ter wereld. Met ‘Anima Next Generation’ zet het meer dan ooit in op de ondersteuning van jong talent. www.animaeterna.be 1415françaisLorsque j’ai fondé Anima Eterna Brugge en 1987, nous nous sommes d’abord concentrés sur l’œuvre de Bach en particulier. Bientôt, nous avons exploré le répertoire plus tardif et avec l’enregistrement de l’intégrale des concertos pour piano de Mozart, l’ensemble a été augmenté de l’effectif nécessaire. Au fur et à mesure que nous explorions plus avant le répertoire classique, chaque époque s’avérait avoir ses spécialistes ; c’est pourquoi nous avons décidé non pas de travailler avec des collaborateurs permanents, mais de toujours rassembler les bonnes personnes (avec les bons instruments) au bon endroit. Dès le début, un équilibre s’est établi entre les musiciens plus âgés, très expérimentés, et les plus jeunes, qui apportaient de nouvelles idées, ce qui entraîne une saine dynamique et des interprétations toujours rafraîchissantes. Transposez cette idée à la direction de l’orchestre, et vous obtiendrez l’essence d’«  Anima Next Generation  ». Ce label couvre un large éventail d’activités pédagogiques, centrées sur la collaboration durable avec de jeunes solistes, comme Chouchane Siranossian, et des chefs assistants ou invités, comme Jakob Lehmann. Ces musiciens talentueux, à l’intérêt sincère, témoignent d’une grande sensibilité pour les pratiques d’exécution historique. Je tâche de les aider à aller plus loin en leur permettant d’acquérir autant d’expérience que possible. Ce CD, réalisé sous la direction artistique conjointe de Jakob et Chouchane, est le premier produit « physique » d’Anima Next Generation. Ce n’est pas par hasard que nous avons choisi ces œuvres, qui mettent l’accent sur l’interaction attentive entre les interprètes : voilà un aspect typique de toutes les prestations d’Anima. De plus, cette sélection d’œuvres présente Jakob et Chouchane sous différentes facettes : Jakob comme chef dans le concerto et instrumentiste dans l’octuor, Chouchane comme soliste dans le concerto et leader dans l’octuor. Je suis particulièrement heureux du résultat et de la manière inspirée avec laquelle Jakob et Chouchane ont travaillé à ce projet. En plus des projets Anima que je dirigerai moi-même, j’ai hâte de découvrir les prochaines réalisations d’Anima Next Generation. L’aventure ne s’arrête jamais ! Jos van Immerseel« nous voulions en quelque sorte offrir un aperçu dans l’atelier de Mendelssohn » chouchane siranossian & jakob lehmann Quelles particularités présente le fait de jouer Mendelssohn sur des instruments d‘époque ? Chouchane  : Le concerto de Mendelssohn est une œuvre incontournable dans le répertoire des violonistes depuis son écriture. La recherche d’informations et le travail sur instrument d’époque, notamment à travers le travail réalisé avec Anima Eterna Brugge, a été une découverte passionnante. J’ai utilisé exclusivement les doigtés, les coups d’archets, et les indications de Ferdinand David et Joseph Joachim, qui ont tout deux travaillé l’œuvre avec le compositeur. Les doigtés montrent l’utilisation de nombreux harmoniques, de vibrato restreint, de  portamenti, la technique d’archet est fortement influencée par l’école française, probablement à travers Baillot, fervent représentant de l’école française du violon. Joachim décrit en détail dans son école du violon les tempi voulus par Mendelssohn, ce que le compositeur désirait ou ce qu’il voulait au contraire éviter, comme le staccato volant dans le troisième mouvement, ou les rubato et les changements de tempo exagérés, souvent devenus des traditions. Il cite à propos de l’Andante: « Tout vibrato exacerbé, toute glissade excessive entre deux notes, sera bien évidemment évitée par ceux qui ressentent le charme chaste de la musique. » Pourquoi avez-vous enregistré la première version ? Jakob  : Notre souhait était de retourner en quelque sorte aux racines de ces deux œuvres très souvent jouées, afin de les présenter aux auditeurs dans une perspective rajeunie et inhabituelle. La décision d’en interpréter la première version est venue presque d’elle-même – nous voulions en quelque sorte offrir un aperçu dans l’atelier de Mendelssohn, qui luttait avec une « maladie de la révision », comme il l’appelait lui-même, et s’est toujours efforcé de travailler durement sur lui-même et sur ses œuvres – ce qui est quelque chose de très inspirant pour de jeunes artistes comme nous ! 16Que signifie pour vous travailler avec Anima Eterna Brugge ? Jakob : Anima Eterna Brugge est un ensemble musical unique en son genre, qui ne réunit pas seulement des musiciens exceptionnels, mais constitue également un collectif de personnes merveilleuses. Chaque projet est une rencontre de musiciens en affinité entre eux, sur un pied d’égalité, unis par le souhait d’approcher le plus près possible des intentions des compositeurs. Chaque musicien fait ses propres recherches, ne reculant devant aucun effort pour dénicher les instruments appropriés – parfois lors de quêtes pour ainsi dire aventureuses, presque à la Indiana Jones, dans des greniers ou des caves ! Cet engagement conduit à une pratique musicale commune à la fois cohérente et émotionnelle. Tout cela n’est évidemment possible que parce que Jos fait confiance à tous les musiciens et leur donne beaucoup de liberté pour s’épanouir. C’est un grand honneur pour nous de présenter ce CD auquel Jos n’a pas participé activement comme musicien mais où il est présent comme un « bon génie », et nous repensons avec beaucoup de joie à cette période si bien remplie. 17françaisChouchane : La différence entre les deux versions du concerto est très intéressante et montre l’influence de Ferdinand David, dédicataire du concerto. Mendelssohn, lui même violoniste et connaissant très bien l’instrument, a, suite aux demandes de David, simplifié la deuxième version, comme par exemple la suppression de certains passages écrits en double octave, ou l’écriture un octave plus bas de certains passages. Pour la cadence, Joachim insiste sur le fait qu’elle fait partie intégrante de la pièce. J’ai donc gardé le début et la fin de la première version, et intégré au milieu celle de la deuxième version, en retirant les corrections de Ferdinand David que l’on retrouve dans la correspondance écrite entre le violoniste et le compositeur. La première version de l’octuor est plus longue, il y a beaucoup de changements d’orchestration, d’harmonies, d’articulation, il a exagéré certaines dynamiques, les Piano deviennent des PP, les F au contraire des FF. Il souligne le fait que « Cet octuor doit être joué par tous les instruments dans le style symphonique, les Piano et les Forte doivent être strictement observés et plus fortement mis en valeur que d’habitude »CHOUCHANE SIRANOSSIAN La violoniste française Chouchane Siranossian s’est bâtie une réputation internationale dans le domaine de l’interprétation historique et de la musique moderne. Sa connaissance des pratiques d’exécution historiques alliée à sa maîtrise technique lui ouvrent de nouvelles perspectives pour l’interprétation d’un vaste répertoire. Chouchane est régulièrement invitée en tant que soliste et premier violon par des orchestres comme la Staatskapelle de Dresde, l’Orchestre du Festival de Budapest, Concerto Köln, Les Musiciens du Louvre, la Hofkapelle de Munich, le Collegium 1704 et Anima Eterna Brugge. Elle est premier violon de l’Ensemble Esperanza du Liechtenstein. Ses enregistrements – dont un CD en duo avec Jos van Immerseel – ont reçu des louanges unanimes et de nombreux prix. www.chouchane-siranossian.comJAKOB LEHMANN Jakob Lehmann est un jeune musicien pour qui la fidélité historique à l’œuvre et au style d’interprétation est une condition indispensable pour des exécutions chargées d’émotion. Il est toujours désireux de rester au plus proche des intentions du compositeur et de les transmettre directement au public. En tant que violoniste et chef d’orchestre, il s’efforce en particulier de concilier la pratique musicale traditionnelle avec celle qui se veut historiquement informée. En plus de son rôle de directeur artistique d’Eroica Berlin, Jakob travaille étroitement avec Anima Eterna Brugge, l’Australian Romantic & Classical Orchestra et d’autres orchestres. Il a enregistré plusieurs disques pour Alpha Classics, Ars Vobiscum et Genuin. www.jakob-lehmann.comANIMA ETERNA BRUGGE Anima Eterna Brugge a été fondé par Jos van Immerseel en 1987 dans le but d’interpréter la musique orchestrale et de chambre avec les instruments et les techniques que le compositeur connaissait. Ses leitmotive : la recherche, l’expérimentation et le plaisir du jeu. Anima Eterna Brugge jouit d’une réputation internationale dans le domaine de l’interprétation de la musique du XVIIe au XXe siècle. L’orchestre est en résidence au Concertgebouw de Bruges et « ensemble associé » à l’Opéra de Dijon. Il se produit de Mexico à Sydney et grâce à sa vaste discographie (Outhere Music/ Alpha Classics), il résonne dans les foyers du monde entier. Avec « Anima Next Generation  », il apporte plus que jamais son soutien aux jeunes talents. www.animaeterna.be 1819englishWhen I founded Anima Eterna Brugge in 1987, we initially concentrated on the works of Bach. Soon we became curious about later repertory, and with the recording of the complete Mozart piano concertos the ensemble grew along with the forces required by those works. As we continued to explore the classical repertory, it became apparent that each era had its own specialists; hence the choice not to work with a fixed line-up, but to gather the right people (with the r
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x